Våra tjänster

Våra tjänster:

 • Transport/Tåg
 • Industri komponenter
 • Marin komponenter
 • Lackering
 • CNC Fräsning
 • Vakuumformning
 • Råvaruförsäljning
 • Utbildning
 • Konsult

Vi har ett otroligt starkt kontaktnät med samarbetspartners inom kompositen där vi kan tillhandahålla helheten. Detta gör att kunden har en kontaktperson oavsett vilken processmetod som behövs och om där finns efterarbete såsom montering, lackering m.m.

Processmetoder:

 • Handlaminering
 • RTM
 • Vakuumbagging

Vår specialkunskap är brandklassade detaljer för tågindustrin där vi har snart 10 års erfarenhet av. Detaljerna görs uteslutande i EN-45545 klassningen som är en Europastandard idag.

Från idé till färdig produkt. Vi har satsat på att ha så mycket ”inhouse” som de bara går för att minimera transporter och har kontroll på flödet hela vägen från CAD ritning till färdig produkt. Ta in oss i ett tidigt skede i projektet. Genom att anpassa ritningar i ett tidigt skede kan spara enormt mycket pengar i produktionen.