Produkter

Ett urval av produkter vi har hos oss:

Gelcoat Polycor ISO/NPG BR/PA
Topcoat Polycor ISO/NPG BR/PA
Lim Gravicol 2782 TC
Polyester Norsodyne H 23100 TAE (standard Orto)

Butanox M50
Trigonox 61
Trigonox 249VR

VAC film
GFix (lim för injecering)
G-Ply Biax 600/M225 glas

Crestabond®
Crestafix®
Cretomer®
Crestafire®
Crystic® 337 Gelcoat (orignalfärg princess båtar)
Crystic® Gelcoat/Resins

Övriga produkter:

Lantor Coremat/Soric
Lycell/Divinicell
Hexcel Carbon/Aramid
Owens corning