Om oss

Vår historia

2010
Henrik Jolfsson startade sin verksamhet hemma i sitt garage som enskild firma. Detaljer som tillverkades då var bil detaljer till racing samt till järnvägsbranschen (kabelkanaler till broar).

2014
Lokalerna hemma blev för små och företaget flyttades till Ängelholm till större samt första anställningen skedde. Glasfiberteknik och Härdplastteknik köps upp och går in i vår verksamhet.

2016
Ombildning till Aktiebolag skedde och HJ Custom Composite AB föddes. Antalet anställda på företag var då 3st.

2018
HJ Custom Composite Materials AB och HJ Custom Composite Production AB. HJCCM blir ett renodlat materialföretag och HJCCP tar över personalen och produktionen. Vi expanderar och byter lokal från 200m2 till 1100m2.

2019
HJ Custom Composite Production har nu 10st anställda. Vi expanderar ytterligare och har nu 2100m2 till vårt förfogande. Vi har 95% av tågmarknaden på passagerartåg i Sverige.
ISO 9001 och ISO 14001 påbörjas Q3.

HJ Custom Composite

Address: Energigatan 14, 26273 Ängelholm
E-mail: info@hjcc.se
Phone: +46(0)730-44 49 00