Kvalité & Miljö

Kvalitet
Vår strävan är att alltid uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov genom att leverera produkterna i rätt tid och enligt kundens specifikation. Detta ihop med hög servicenivå och flexibilitet minimera kvalitetsavvikelser genom ett välfungerande kvalitetsledningssystem som ständigt utvecklas och förbättras.

Miljö
Vi jobbar ständigt med förbättringar för att påverka miljön så lite som de bara går. Verksamheten ska tillgodose kundernas krav, gällande miljölagstiftningar och kraven i ISO 14001. Vi måste hushålla med jordens resurser.

Vi har genomgått en certifiering EN-45545 Railway hos Mäder-Group i Schweiz. För att alltid kunna hjälpa våra kunder säkerställa att brandklassningen är korrekt.