Kvalité och Miljö

Kvalité:
Vår strävan är att alltid uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov genom att leverera produkterna i rätt tid och enligt kundens specifikation. Detta ihop med hög servicenivå och flexibilitet minimera kvalitetsavvikelser genom ett välfungerande kvalitetsledningssystem som ständigt utvecklas och förbättras.

Miljö:
Vi jobbar ständigt med förbättringar för att påverka miljön så lite som de bara går. Verksamheten ska tillgodose kundernas krav, gällande miljölagstiftningar och kraven i ISO 14001. Vi måste hushålla med jordens resurser.