Välkommen till

HJ Custom Composite AB

Vi har ett otroligt starkt kontaktnät med samarbetspartners inom kompositen där vi kan tillhandahålla helheten. Detta gör att kunden har en kontaktperson oavsett vilken processmetod som behövs och om där finns efterarbete såsom montering, lackering m.m.

Våra tjänster

Vi strävar efter att ha så mycket in-house som möjligt där vi kan ha kontroll på hela flödet från idé till färdig produkt.

Transport

Tillverkning av tåg komponenter och reparationer av detaljer. 

Lackering

Lackering av industeri och tågkomponenter görs hos oss

CNC Fräsning

Vi fräser pluggar/masters själva utifrån era ritningar och idéer.

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Nyheter/bilder

Följ oss på Facebook och LinkedIn.

Om oss

Läs om vår historia. Hur utveckligen gått framåt genom åren.

Från idé till färdig produkt

Vi har satsat på att ha så mycket ”inhouse” som de bara går för att minimera transporter och har kontroll på flödet hela vägen från CAD ritning till färdig produkt.

~

Spara tid och pengar

Ta in oss i ett tidigt skede i projektet. Genom att anpassa ritningar i ett tidigt skede kan spara enormt mycket pengar i produktionen.

Tillhandahåller helheten

Vi har ett otroligt starkt kontaktnät med samarbetspartners inom kompositen där vi kan tillhandahålla helheten. 

w

En kontaktperson

Kunden har en kontaktperson oavsett vilken processmetod som behövs och om där finns efterarbete såsom montering, lackering m.m.

Kvalitet och Miljö

Kvalitet

Vår strävan är att alltid uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov genom att leverera produkterna i rätt tid och enligt kundens specifikation.

HJ Custom Composite

Adress: Energigatan 14, 26273 Ängelholm
Mejl: info@hjcc.se
Tel: 0730-44 49 00