Köpvillkor

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.
Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning
Normalt får du en bekräftelse inom några minuter till den e-postadress som du uppgett vid ordertillfället. Om din bekräftelse uteblir, om du ångrar din beställning eller gjort något misstag i den, kontakta HJ Custom Composite AB omgående på info@hjcc.se och förklara vad som blivit fel. Du kan endast beställa via vår webbutik, e-mail, telefon eller genom besök i produktionen. Alla andra former av beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Priser / Mervärdeskatt
Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms. (Normal moms i Sverige = 25%). Vi reserverar oss för momsändringar, avgifter, valutaförändringar och dylikt som står utanför vår kontroll.

Betalsätt
Nästan alla glasfiber produkter tappas upp och blandas efterhand beställningar görs och därför gäller alltid förskottsbetalning och beställningen är bindande efter du bekräftat totalkostnad.
Du kan betala på följande sätt:

  • Förskottsbetalning till bankgiro.
  • Swish.
  • IBAN/BIC/SWIFT-betalning:  Betalning till vårt bankkonto via utlandsbetalning från din bank i förskott.

Frakt
Utöver priset ska du betala fraktkostnaderna om inte du väljer att hämta hos oss. Emballage och packning ingår i fraktpriset.

Leveranstid
Normalt är det 3-6 arbetsdagar för vanliga produkter. Vissa RAL färger måste vi invänta recept vilket gör att de kan dröja. I dessa fall hör vi av oss. Vi kan delleverar men de sker endast på kundens begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kunden.

Leveranssätt
Vi skickar med Schenker som standard men löser andra fraktalternativ om de behövs. Frakten betalar du enligt vår beräknade fraktkostnad som vi mailar ut efter lagd beställning. Om du vill veta fraktkostnad före beställning så mailar du oss på: info@hjcc.se  och anger vilka produkter det gäller och din leverans adress. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Om du väljer att hämta produkterna på plats istället så meddelar vi dig så fort det är klara för avhämtning.

 

 

Transportskador
Skall anmälas direkt av kund till fraktbolaget så att du får ett skadenummer. Sedan skickar du skadenummer samt tydliga foto på skadan till fraktbolaget och till vår e-mail: info@hjcc.se . Om det godkänns som en fraktskada så ersätts du med en ny vara så fort som möjligt utan några extra kostnader för produkt eller frakt. Vi tecknar tilläggsförsäkring på allt gods som vi skickar för att du skall känna dig trygg.

Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har påbörjat. Efter påbörjad kan man endast lägga till fler produkter.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har börjat påbörjats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller blandats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Ångerrätten gäller ej färskvarorna.

Gelcoatfärger
Vi kan ej garantera nyansen är samma som ursprunget eller vid olika beställningar. Färgen/nyansen påverkas av så många faktorer.

Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara. Kan vara en annan färg eller annat utförande.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
Om du är privatperson, har vi som policy att oftast följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Vid en beställning godkänner man köpvillkoren och det är kundens ansvar att läsa och vid frågor kontakta oss.